Giỏ hàng
Dịch vụ Đào tạo Gelato & Ice Cream

Dịch vụNgày: 13-11-2019 bởi: anh Vũ

Dịch vụ Đào tạo Gelato & Ice Cream

Đào tạo Gelato & Ice Cream

TIM Corporation thường xuyên kết hợp với các nhà cung cấp nguyên liệu và thiết bị để tổ chức các lớp đào tạo sản xuất Gelato/Ice cream, cũng như training và cập nhật các xu hướng sản phẩm mới nhằm hỗ trợ khách hàng có những thông tin, sản phẩm tốt nhất, mới nhất trong kinh doanh Gelato/Ice cream.

Các lớp đào tạo được trực tiếp hướng dẫn bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đến từ Ý.