Giỏ hàng
Dịch vụ Hỗ trợ marketing

Dịch vụNgày: 13-11-2019 bởi: anh Vũ

Dịch vụ Hỗ trợ marketing

Hỗ trợ marketing

Đội ngũ marketing của TIM Corporation sẽ hỗ trợ cho các đối tác, khách hàng xây dựng & tiến hành chương trình marketing nhằm nâng cao mức độ nhận biết của từng thương hiệu cụ thể của mỗi khách hàng.

Song song đó, TIM Corporation cũng sẽ thường xuyên triển khai chương trình marketing cho các thiết bị và nguyên liệu do TIM Corp phân phối. Các chương trình này cũng nhắm đến mục đích tăng cường độ nhận diện thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đối tác, khách hàng.