Giỏ hàng
Dịch vụ Tư vấn mở shop Gelato

Dịch vụNgày: 13-11-2019 bởi: Support

Dịch vụ Tư vấn mở shop Gelato

Tư vấn mở shop Gelato

Là đối tác của các đơn vị sản xuất thiết bị và nguyên liệu Gelato/Ice cream hàng đầu thế giới cho phép TIM Corporation có cơ hội tiếp cận với ngành Gelato/Ice cream theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Chúng tôi được tìm hiểu các mô hình kinh doanh Gelato/Ice cream thành công ở các nước từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và đặc biệt Đông Nam Á. Qua đó, giúp chúng tôi có đầy đủ những kiến thức cần thiết và tự tin trong việc cùng với các đối tác, khách hàng lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện kế hoạch tại thị trường Việt Nam.

Đội ngũ tư vấn TIM Corporation sẽ cùng với đối tác xây dựng kế hoạch thật chi tiết nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh có thể đạt được cao nhất và luôn hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.