Giỏ hàng

THẾ GIỚI BẾP CHUYÊN NGHIỆP

TIM Corp cung cấp thiết bị, nguyên liệu và tư vấn giải pháp cho không gian bếp chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phòng nghiên cứu - ứng dụng với các thiết bị hiện đại nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến nâng cao các công thức, sản phẩm hiện tại, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường.