Giỏ hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Là đối tác của các đơn vị sản xuất thiết bị và nguyên liệu Gelato/Ice cream hàng đầu thế giới cho phép TIM Corporation có cơ hội tiếp cận với ngành Gelato/Ice cream theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Do đó, TIM Corporation tự tin mang đến Quý Khách Hàng các sản phẩm dịch vụ hữu ích như sau: