FREEZER EXPLORER 750 “LP”

Sản xuất kem liên tục với thể tích thay đổi tăng từ 30 đến 140% về độ cứng và nhiệt độ thích hợp cho kem đầu ra -8°C và/hoặc để làm kem bán lỏng ở -2°C.
 
MÁY ĐƯỢC TRANG BỊ:
  • Cài đặt và kiểm tra sản lượng kem hàng giờ.
  • Cài đặt và kiểm tra kem “Overrun“.
  • Cài đặt và kiểm tra độ nhớt của kem.
  • Thiết lập và kiểm soát nhiệt độ của kem.
  • Tự chẩn đoán lỗi và với mô tả nguyên nhân.
  • Một máy có thể chèn tối đa 20 công thức.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Kem năng thể tích (L/h)
300 / 750
Nguồn điện cấp
400V / 1 / 50Hz
Năng lượng tiêu thụ
19,6 (kW)
Kích thước (WxDxH)
700 x 1250 x 1580 (mm)
Khối lượng
800 (Kg)
Đánh giá bài viết
Scroll to Top