Về TIM

Giá trị của một sản phẩm thực phẩm phần lớn được quyết định bởi 3 yếu tố chính: Nguyên liệu tốt, thiết bị & công nghệ phù hợp. Đây là 3 nhân tố then chốt, không thể tách rời & chính là mấu chốt tạo nên sự thành công của nhiều thương hiệu thực phẩm.

Tại TIM CORP, chúng tôi luôn tìm kiếm 3 nhân tố chính đó trong tất cả các dự án nhằm đem lại giải pháp đầu tư tốt nhất, hiệu quả nhất và phù hợp nhất cho từng dự án của mỗi khách hàng.

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác mang lại nhiều giá trị bền lâu cùng sự phát triển của khách hàng.

SỨ MỆNH

Mang đến sản phẩm và giải pháp phù hợp nhất, làm tăng tối đa lợi ích bền vững cho khách hàng.

Thiết lập, khai thác và chia sẻ lợi ích lâu dài với cộng sự, nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Xây dựng môi trường minh bạch, bình đẳng, chính trực, hoà hợp để tất cả các cộng sự đều có cơ hội xây dựng và phát triển sự nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI​

Minh bạch

Minh bạch trong hoạt động kinh doanh, trong điều hành doanh nghiệp, trong quan hệ đối tác, đồng nghiệp. Minh bạch & tuân thủ tuyệt đối các qui định của pháp luật, các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

Chính trực

Trung thực, đạo đức, thực hiện chính xác, chân thành những cam kết, nghĩa vụ, lời hứa.

Tương hỗ

Tương tác, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu, lợi ích chung. Gắn kết bền chặt cùng nhau thực hiện những mục tiêu tốt đẹp.

TRIẾT LÝ KINH DOANH​

Trong tiếng Việt, TIM hay TÂM có nghĩa là HEART (trong tiếng Anh). Văn hoá Việt Nam, Á Đông hay Phật giáo đều rất đề cao chữ Tâm, đồng thời lấy chữ TÂM làm nền tảng hành xử, thước đo trong mọi việc. Với việc lấy tên công ty là TIM, chúng tôi cũng xem đây là nền tảng văn hoá công ty, là kim chỉ nam trọng mọi hoạt động của doanh nghiệp với sự tin tưởng sâu sắc “CHÂN TÂM TÀI TẤT ĐÁO”.

- Victor Vũ

CEO