SUPERNEUTRO MILK

– Hỗn hợp nhũ hóa và ổn định cho gelato
– Dùng cho quy trình nóng

Quy cách đóng gói:
– Quy cách túi: 2kg/túi
– Quy cách thùng: 4 túi x 2kg