chuyên gia gelato

Khoá học được tổ chức từ căn bản đến nâng cáo giúp học viên nắm rõ khái niệm kem Ý, nguyên lý & kỹ thuật sản xuất kem Ý. Làm chủ công thức, thiết bị và vận hành hệ thống sản xuất kem Ý hiệu quả.

  • Chuyên đề gelato/sorbeto cơ bản, cách thức sản xuất.
  • Chuyên đề gelato/sorbeto nâng cao – làm chủ công thức.
  • Chuyên đề kem mềm, kem que và bánh Gelato.
  • Khoá gelato/sorbeto trực tiếp với chuyên gia Ý Jacoppo
Scroll to Top