TIM CSR – Trái TIM đỏ

Tim Corp đồng hành cùng báo Người Lao Động tham gia chương trình “Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch”.